สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

การจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ LEARN ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอูเป๊าะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

       วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ดำเนินงานโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศฮ่องกง ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ LEARN ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอูเป๊าะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นำโดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณะดำเนินงานโครงการ LEARN กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และแนวทางในการดำเนินโครงการฯ

แกลเลอรี่