สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher Summer preschool

       วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

       สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ดำเนินงานโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศฮ่องกง ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher Summer preschool ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คุณลัดดา นิเงาะ คุณอัสมา นาคเสวี เจ้าหน้าที่โครงการ LEARN มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณดันนียาล สารี คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ LEARN และ Key teacher กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher ในการออกแบบและผลิตสื่อการสอนหลักสูตร Summer Preschool และทบทวนและลงตารางเวลาปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม Summer Preschool

แกลเลอรี่