สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมส่งมอบเอกสารตรวจสอบโครงการวิจัยปี 2567

       สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมส่งมอบเอกสารตรวจสอบโครงการวิจัยปี 2567

 

       วันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมส่งมอบเอกสารตรวจสอบสำหรับโครงการวิจัยปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมในวันนี้ การประชุมนี้มีเป้าหมายหลักคือการส่งมอบเอกสารประกอบการตรวจสอบโครงการวิจัยปี 2567 โดยมีนักตรวจสอบภายใน หัวหน้างานการคลัง หัวหน้างานพัสดุ นิติกรปฏิบัติการ บุคลากรสถาบันวิจัยฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังมีการหารือและชี้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อไป

 

________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่