สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สถาบันพฒนาครูฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับอาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครูฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่