สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher Summer preschool

        สถาบันพัฒนาครูฯ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher Summer preschool

        วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ดำเนินงานโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็กประเทศฮ่องกง ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Summer preschool ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คุณ Somxay Inthasone ที่ปรึกษาด้านเทคนิค งานด้านการศึกษา มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) พร้อมด้วย อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครูนิอามีเน๊าะห์ อิสาเฮาะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ครูโสรายา ชุมประเวศ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ครูอาแอเสาะ อุมา โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ ครูนูรีดา ฮูลูสาและ โรงเรียนบ้านบาตง ครูอาอีซะ อับแดเสาะ โรงเรียนดารุลอันวาร์ ครูนูรีย๊ะ กอตอ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ และ ครูซอลีฮะห์ มิง โรงเรียนบ้านบือจะ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

        กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ECD Teacher ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร Summer Preschool และออกแบบโปรแกรมการอบรมคู่มือพ่อแม่ ที่สอดคล้องกับตารางการจัดการเรียนรู้ของ Summer Preschool Curriculum ต่อไป

 

 

ภาพเพิ่มเติม: คลิกดู

แกลเลอรี่