สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

การทบทวนและยกร่างหลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา

       การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและยกร่างหลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา” ภายใต้โครงการ LEARN ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

__________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

#บพท. #สกสว. #อว. #บพท. #มรย. #PTS #Savethechildren #LEARN

แกลเลอรี่