สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ มรย. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมนำเสนอผลงานให้โดดเด่น คุณครูต้องทำอย่างไร”

       สถาบันพัฒนาครูฯ มรย. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมนำเสนอผลงานให้โดดเด่น คุณครูต้องทำอย่างไร”

       วันนี้ ( 2 ก.ย. 66 ) เวลา 08:30 น. สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การเตรียมนำเสนอผลงานให้โดดเด่น คุณครูต้องทำอย่างไร” ภายใต้กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูแบบครบวงจรสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตฯ เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการเตรียมนำเสนอผลงานของตนเอง ให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ซึ่งมีตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารและการเขียนรายงาน การใช้สื่อเพื่อนำเสนอ เทคนิคการพูดนำเสนอผลงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการอบรบในระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม กาน เฉ่า อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ครูฉัตรชัย ชายแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2และนางสาวมาวะดี ศรีพลอย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

แกลเลอรี่