สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประชุมโครงการ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา” : ศักยภาพระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยจังหวัดยะลา

       วานนี้ 22 ส.ค. 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมโครงการ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา” : ศักยภาพระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยจังหวัดยะลา วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ลาดา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

https://pts.yru.ac.th/

#ReinventingUniversity

#พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่