สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ลงพื้นที่ปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินการโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation)

       วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (N-WAVE) กำลังดำเนินงานโครงการ LEARN (Literacy Empowerment Alliance for Resilient New-Generation) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การช่วยเหลือเด็กประเทศฮ่องกง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกกลุ่ม ครอบคลุมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและเด็กที่มีความหลากหลาย ในช่วงอายุระหว่าง 3 - 5 ปี โดยทางโครงการฯ ได้ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมเข้าพบพร้อมคณะ เพื่อแนะนำทีมงานและปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินการโครงการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่