สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) และได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูธนิทรรศการ

       สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) และได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูธนิทรรศการ

       วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสถาบันพัฒนาครูฯ และในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องย่อยหัวข้อเรื่อง “สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา”

       ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีปิด ณ เวทีกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ และเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจากการประกวดบูธนิทรรศการ งานวิจัยเรื่อง “สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา” โดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย และคณะในงานดังกล่าว พร้อมรับโล่ ขอบคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

__________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่