สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

       เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 สถาบันพัฒนา​ครู​ฯ​ จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาครูฯ ชั้น 1 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

............................

แกลเลอรี่