สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครู"

       เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครู" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการตำแหน่งอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำนวยสุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และนายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครู (วPA ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วยครูจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 94 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

__________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่