สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรม : ประชุมปฏิบัติการฟื้นฟูภาวการณ์ถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดยะลา

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม : ประชุมปฏิบัติการฟื้นฟูภาวการณ์ถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการวิจัย “การจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนยากจนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ได้รับเกียรติจากนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

https://pts.yru.ac.th/page/308

 

__________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

#บพท. #สกสว. #อว. #บพท. #มรย. #PTS

แกลเลอรี่