สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ

       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลา” ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ (ชั้น 1 อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่