สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ

       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ โครงการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลา" ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่