สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเพื่อบุคคลจ้างเหมาบริการ

       สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเพื่อบุคคลจ้างเหมาบริการ ในวันวันที่ 26 มี.ค. 2566 และให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วม Line Openchat ภายในวันที่  26 มี.ค. 2566 ก่อน เวลา 8.00 น. เท่านั้น

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่