สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการสัญญาจ้าง 6 เดือน จำนวน 8 อัตรา ผ่านระบบออนไลน์

       สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการสัญญาจ้าง 6 เดือน จำนวน 8 อัตรา ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 2566 เวลา 8.00 น. ถึง 23 มี.ค. 2566 เวลา 16.00 น.

 

>> สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://thlink.info/?go=pts@yru

แกลเลอรี่