สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (ระยะขยายเวลา)

       ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (ระยะขยายเวลา) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ : https://pts.yru.ac.th/page/291

-------------------------------------------------------------------------

https://pts.yru.ac.th/

#U2T

#U2T_FOR_BCG

#U2TYRU

#U2T_YRU

#YRU_U2T

#U2T_มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่