สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

“เวที Show & share 1 ปี รายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสู่ห้องเรียน 26 โรงเรียน

       เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมงานสถาบันพัฒนาครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  เข้าร่วม “เวที Show & share 1 ปี รายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสู่ห้องเรียน 26 โรงเรียน ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและแลกเปลี่ยนร่วมกัน” ภายใต้โครงการ “การศึกษาและพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด : ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบโค้ชในพื้นที่จังหวัด (Area-Based Coaching System)” กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมวลัย 9 โรงแรมยะลารามา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

_______________________________

 

https://pts.yru.ac.th/ #EducationSandboxYala

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU #บพท.

แกลเลอรี่