สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) บุคคลเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (ระยะขยายเวลา)

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) บุคคลเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (ระยะขยายเวลา)

แกลเลอรี่