สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ จัดประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

       เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 สถาบันพัฒนาครูฯ จัดประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย อาคาร 20 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

 

-------------------------------------------------------------------------

https://pts.yru.ac.th/

#ReinventingUniversity

#พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่