สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

มรย. โดยสถาบันพัฒนา​ครู​ฯ​ ลงนาม MOU กับสถานศึกษาในพื้นที่ จ.นราธิวาส สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของนักเรียนยากจน

       เมื่อวันที่ (28 ธ.ค. 65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดนราธิวาสระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี​ฝ่ายวิจัยและพัฒนา​ท้องถิ่น​ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง​ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นทางอาหารของนักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ห่างไกล และส่งเสริมให้เกิดระบบความมั่นคงทางอาหารให้แก่นักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ห่างไกล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม เวิ่งช่าย อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

_______________________________

https://pts.yru.ac.th/

#EducationSandboxYala

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU #บพท.

แกลเลอรี่