สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปีรางวัล “บัวทอง” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนาดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัล "บัวทอง"

"หนึ่งรางวัลแห่งเกียรติคุณ หนึ่งรางวัลแห่งความภูมิใจ หนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จ"

       สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้ และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้รับเลือกเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปีรางวัล “บัวทอง” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนาดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัล "บัวทอง" ในโครงการเทิดพระเกียรติราชันร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานอำนวยการโครงการและพลตรีหม่อมราชวงค์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ ประธานพิธีมอบรางวัล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

 

แกลเลอรี่