สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

       วันนี้ 25 พ.ย. 2565 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันพัฒนาครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการในระดับการศึกษาปฐมวัย ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา และระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้แบบเริ่มเรียนภาษาไทยมูลาบาฮาซา ภายใต้โครงการวิจัย “สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา” ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านจาหนัน ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อลงติดตาม และเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 และการจัดการเรียนการสอนการใช้แบบเริ่มเรียนภาษาไทย (มูลาบาฮาซา) - นวัตกรรม (ปานาบาฮาซา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผู้บริหาร และคณะครูในโรงเรียนดังกล่าวให้การต้อนรับกาลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

https://pts.yru.ac.th/page/278

 

_______________________________

https://pts.yru.ac.th/

#EducationSandboxYala

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU #บพท.

แกลเลอรี่