สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมการพัฒนา​ศักยภาพ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ นวัตกรรม​การเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพปี​ 2565 PTS Teacher Talents Show 2022

แกลเลอรี่