สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ทั้ง 2 ท่านกับรางวัล “เพชรเสมายะลา 2” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แกลเลอรี่