สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “นิทานกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย” ครั้งที่ 2

           วันนี้ (21 พฤษภาคม 2565) สถาบันพัฒนาครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “นิทานกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย” ครั้งที่ 2 หว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันพัฒนาครูฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์​ปรีดา ปัญญาจันทร์ นักเขียนการ์ตูน นักสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเด็กและเยาวชน​ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
          การอบรมนิทานกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ให้สามารถผลิตสื่อ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่อไป
____________________________________________

แกลเลอรี่