สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง นิทานกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ผ่านระบบ ออนไลน์

วันนี้ 26 มี.ค. 65 สถาบันพัฒนาครูฯ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา​ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง นิทานกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น​ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ  เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะทำงานสถาบันพัฒนาครูฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์​ปรีดา ปัญญาจันทร์ นักเขียนการ์ตูน นักสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเด็กและเยาวชน​ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

     การอบรมนิทานกับพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ให้สามารถผลิตสื่อ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ รองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบอนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

____________________________________________

https://pts.yru.ac.th/

#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PTS #YRU

แกลเลอรี่