สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมสำหรับเด็กในหัวข้อ “ฉันรักยะลา ฉันรักรถไฟ”

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมสำหรับเด็กในหัวข้อ “ฉันรักยะลา ฉันรักรถไฟ” ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ในโครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายวัฒนธรรม : สถานีรถไฟยะลา ภายใต้โครงการ“การส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนด้วยแพลตฟอร์มขยายผลการท่องเที่ยวมูลค่าสูง : ต่อยอดจาก Pattani Heritage City (Creative Economy
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงประกาศรับสมัครผลงานประกวดวรรณกรรมสำหรับเด็กในหัวข้อ “ฉันรักยะลา ฉันรักรถไฟ” ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
รางวัลการประกวด
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  3,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล  2,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล  1,500 บาท    พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย เงินรางวัล  1,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล
การประกาศผล
20 มีนาคม 2564
 
 
 
สามารถอ่านรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

แกลเลอรี่