สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนวัตกรรม Idnovation 2020 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนวัตกรรม Idnovation 2020 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ทุกผลงาน
________________________________________________
https://pts.yru.ac.th/
#ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#PTS #YRU

แกลเลอรี่