สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศขยายเวลาการเข้าร่วมกลุ่มไลน์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศขยายเวลาการเข้าร่วมกลุ่มไลน์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : shorturl.at/knzJS

 

 


________________________________________________
https://pts.yru.ac.th/
#ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#หน่วยงานวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#PTS #YRU

แกลเลอรี่