สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

เรื่อง รับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) #ระยะที่ 2

#ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง รับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) #ระยะที่ 2
#จำนวน150อัตรา ประกอบกับการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 ยังมีอัตราว่างอยู่ จำนวน #22อัตรา รวมทั้งหมด #172อัตรา โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ให้ผู้สนใจกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนด ทางอินเตอร์เน็ตผ่านลิงค์ https://bit.ly/2KNLaL0 ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2563 (ภายในเวลา 16.00 น.)
เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (เฉพาะไฟล์ภาพไม่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ JPEG)
(2) สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะไฟล์ PDF)
(3) รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะไฟล์ภาพไม่เกิน 2 MB หรือไฟล์ PDF)
3.3 ผู้สมัครต้องเข้ากลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการติตต่อผ่านลิงค์ https://sites.google.com/view/yrupts63

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ https://bit.ly/3e6xSpG

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่