สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

       โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ได้ตามประกาศ หรือลิงค์ https://pts.yru.ac.th/ptscheck/ โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.59 ถึง 09.30 น. ผ่าน ระบบออนไลน์ #อ่านรายละเอียดตามประกาศ https://drive.google.com/file/d/1uVKZoTTgpADcViNoiOMjmhjVZg1Zl3Qk/view