สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

เปิดรับสมัครงาน จำนวน 200 อัตรา ภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 
เปิดรับสมัครงาน จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 6 พฤษภาคม 2563
 
คุณสมบัติเบื้องต้น
  1. ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี /อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ จากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ระยะการจ้างงาน
- ระยะเวลาการจ้างงาน 18 พ.ค. - 30 ก.ย. 63 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน 9,000.- บาท / เดือน
พื้นที่ปฏิบัติงาน
- สามจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
 
โหลดเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมอ่านละเอียดก่อนสมัคร https://bit.ly/2SnKSi7
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2KNLaL0
ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ติดต่อ  073-299641
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่