สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยราชภชัฏยะลา เปิดโอกาสสำหรับน้อง ๆ ชายแดนใต้ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับกิจกรรมแหล่งเรียนรู้คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ภายใต้การดูแลโดย สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

      มหาวิทยาลัยราชภชัฏยะลา เปิดโอกาสสำหรับน้อง ๆ ชายแดนใต้ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับกิจกรรมแหล่งเรียนรู้คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ภายใต้การดูแลโดย สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ โดยมีตารางการจัดแหล่งเรียนรู้ตามความถนัดของน้อง ๆ สำหรับโรงเรียนที่สนใจ สามารถเข้ามาเลือกกิจกรรมที่หลากหลาย ตามระดับช่วงอายุ เริ่มตั้งแต่ กิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมระดับประถมศึกษาตอนต้น กิจกรรมระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง โดยสามารถติดต่อสอบถาม ผ่านเบอร์โทร 073 299 641 (สนง.) หรือ 063-3563236 (อ.ปนัดดา ) และเจ้าหน้าที่ 094-4158 8940 (เดียนา) Web : http://pts.yru.ac.th

 

 

แกลเลอรี่