สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าเยี่ยมชม ห้องหน่วยวิจัย พัฒนา ให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

      วันที่ 30 มกราคม 2563 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าเยี่ยมชม ห้องหน่วยวิจัย พัฒนา ให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอด​จนให้กำลังใจทีมงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการพัฒนา​การศึกษา​ในพื้นที่ต่อไป ณ อาคาร 24 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะล

แกลเลอรี่