สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สังกัดสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สังกัดสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามบัญชีแนบประกาศ

  


แบบฟอร์มใบสมัครสามารถดาวน์โหลด คลิกลิงค์ : https://bit.ly/2Bb8rkX

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่