สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ สังกัดสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ สังกัดสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อ และห้องสอบ ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่