สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ สังกัดสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ สังกัดสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

 ด้วยสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดังนี้

 

สมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/2oNw3Js 

สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

   1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่