สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขอเรีญเชิญเข้าร่วมรับชมผลงานการประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ 62 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

      ขอเรีญเชิญเข้าร่วมรับชมผลงานการประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ 62 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 ห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรม กับการพัฒนาท้องถิ่น”

 

 

 

 

https://pts.yru.ac.th
#มรยวิชาการ62
#ห้องหน่วยวิจัยพัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่