สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดง ในงาน มรย. วิชาการ 62 ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรม กับการพัฒนาท้องถิ่น”

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับสมัครการประกวดผลงานนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในงาน มรย. วิชาการ 62 ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรม กับการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำผลงานนวัตกรรมเข้าจัดแสดง ณ ชั้น 1 ห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียตริ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอ และพิจารณาตัดสินต่อไป โดยมีราชื่อตามเอกสารที่แนบ 1.ประเภททั่วไป 2.ประเภทหลักสูตร   ลำดับการนำเสนอ สามารถดูตามลำดับคิวพร้อมเวลาการนำเสนอ สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ สามารถเข้าเตรียมในวันที่  17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลรวมไฟล์  http://gg.gg/YRUPTS62

1.) ประเภททั่วไป + พร้อม กำหนดการ   http://gg.gg/yrupts6201

2.) ประเภทหลักสูตร + พร้อม กำหนดการ  http://gg.gg/yrupts6202 

หมายเหตุ : แต่ละนวัตกรรมให้ส่ง VDO Clip ไม่เกิน 3 นาที  ภายในวันนี้ 17 สิงหาคม 2562

    ก่อนเวลา 13.00 น.

   : แต่ละนวัตกรรมนำเสนอไม่เกิน 7 นาที กรรมการถามตอบ 5 นาที  รวม 15 นาที /กลุ่ม

               : อนุญาตให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บอุปกรณ์หลังเสร็จงาน วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม นางสาวมูรณี  เจะบู  088-7554397

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่