สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

VTR ประชาสัมพันธ์งาน มรย.วิชาการ 62 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

VTR ประชาสัมพันธ์งาน มรย.วิชาการ 62 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ https://youtu.be/QVZEMcvuRzg

https://pts.yru.ac.th
#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา