สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม ประชุมเสวนาแนวทางในการรับนักศึกษาฝึกงาน

(6 สิงหาคม 2562) สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ได้จัดกิจกรรม ประชุมเสวนาแนวทางในการรับนักศึกษาฝึกงาน ภาตใต้ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมี อ.ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดพิธีและกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในงานมีผู้อำนวยในสถานศึกษาและตัวแทนครูในสถายศึกษาพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 15 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม เวิ่งช่าย . อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่