สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน มรย.วิชาการ 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน มรย.วิชาการ 62

      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน มรย.วิชาการ 62 ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 ประเภทผู้สมัคร ได้แก่ ประเภทหลักสูตร (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และประเภททั่วไป (บุคคลทั่วไป/บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน) 

แกลเลอรี่