สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการวิเคราะห์โจทย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

           สถาบันพัฒนาครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดอบรม พัฒนาศักยภาพครูในการวิเคราะห์โจทย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET จึงขอเรียนเชิญคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิเคราะห์โจทย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET คณิตศาสตร์) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในสถานศึกษา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ https://bit.ly/2wUInbR ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มิถุนายน 62 นี้ (จำนวนที่นั้งมีจำกัด) พบกับวิทยากรมากความสามารถครูต้นแบบคณิตศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนใต้กิจกรรมฟรี แล้วพบกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เบอร์ติดต่อ : 073-299641 หรือ inbox (อินบ็อกซ์) ผ่านแฟนเพจ สถาบันพัฒนาครูฯ

 

https://pts.yru.ac.th
#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่