สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

สถาบันพัฒนาครูฯ ออกบูธจัดนิทรรศการ งานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ "4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้"

     วันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2562 สถาบันพัฒนาครูฯ ออกบูธจัดนิทรรศการ สื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยชุดหนังสือนิทานคุณธรรมจากวรรณกรรมในฝักกริช สาธิตวิธีการทำผ้ามัดย้อม และแสดงสื่อภาษาสู่สุขภาวะดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ "4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้" ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

https://pts.yru.ac.th
#สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่