สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

อบรมปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพครูในการพัฒนาสื่อหรือวรรณกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข (ครั้งที่ 2)

เชิญชวน ครูที่ส่งรายชื่อ ให้มาร่วมงาน อบรมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูในการพัฒนาสื่อหรือวรรณกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า
ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
จัดโดย สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่