สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ประชุมทีมสรุปงานและติดตามงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ ์2562

       ประชุมทีมสรุปงานและติดตามงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ณ.สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในงาน ภายในการประชุมเป็นการพูดคุยสรุปแผนการทำงานของการจัดกิจกรรมตลาดทั้งเดือนของเดือนมกราคมที่ผ่าน และร่วมวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในภายเดือนที่จะมาถึง
การประชุมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการประชุมประจำเดือน เพื่อให้กำลังใจทีมงานและพอปะทีมงานของสถานบันพัฒนาครูและบุคลากรชายแดนใต้มหาวิทาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่