สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรม รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส จากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 ยะลา โรงเรียนต่างๆ และจากชุมชนต่างๆในจังหวัดยะลา


https://pts.yru.ac.th

#โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่