สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหาร และสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการรู้หนังสือด้วยการ Coaching & Mentoring

              เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหาร และสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการรู้หนังสือด้วยการ Coaching & Mentoring ณ ห้องประชุม กาน เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่